fbpx

Sarajevo Aerodrom Parking / Garaža primjenjuje čitav skup sigurnosnih mjera i metoda kako bi lični podaci korisnika bili zaštićeni nakon što nam isti budu dostavljeni.

Dijeljenje ličnih podataka

Sarajevo Aerodrom Parking / Garaža ne prodaje lične identifikacione informacije svojih korisnika, ne trguje njima, niti ih prenosi na treća lica. To ne uključuje povjerljive treće strane koje pružaju podršku ukoliko u dogovoru sa klijentom isti odabere parking kod nekog od naših partnera.

Sarajevo Aerodrom Parking / Garaža može također da otkrije Vaše podatke u slučaju kada je neophodno da se primjeni zakon, politika korištenja naše web stranice ili da se zaštiti naša imovina ili bezbjednosna prava, kao i imovina ili bezbjednosna prava drugih. Informacije o posjetiocima koje ne otkrivaju identitet (kao što je na primjer korisnička statistika) mogu da se pruže trećim stranama radi marketinga, publiciteta ili u druge svrhe.

Privatnost i online bezbednost

Ova online politika privatnosti primjenjuje se samo na lične podatke prikupljene putem naše web stranice, a ne na informacije koje su prikupljene offline.

Saglasnost korisnika

Upotrebom naše web stranice korisnici se slažu sa našom politikom privatnosti. Prihvatanje politike privatnosti je ugovorna osnova za obradu podataka.

Ažuriranje politike privatnosti

U slučaju da odlučimo da modifikujemo svoju politiku privatnosti, ova internet stranica će biti ažurirana.

Pristup podacima

Prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine koji je trenutno na snazi, korisnici ove web stranice imaju pravo da pristupe svojim informacijama, isprave ih i otkažu njihovu upotrebu.

Obrada ličnih podataka

Procesor za obradu podataka odgovoran za obradu ličnih podataka nalazi se na serveru zakupljenom za rad ove web stranice.

Svrha obrade ličnih podataka je sledeća:

  • Za odjeljak ,,Rezervacija” radi obrade podataka;

Obrada ličnih podataka zasnovana je na saglasnosti uključenih lica, koja imaju pravo da opozovu svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Obezbjeđivanje ličnih podataka je opcionalno, osim za gorenavedene službe koje mogu da pruže zahtjevane usluge samo ukoliko su obezbjeđeni lični podaci.

Informacije koje prikupljamo namenjene su samo za uposlenike parking lokacija (za odjeljak ,,Rezervacija”). Posjetioci ove web stranice su saglasni da informacije (u obliku kolačića) mogu biti privremeno instalirane na njihovim računarima, tabletima ili mobilnim telefonima, kako bi se olakšalo pretraživanje ove web stranice, slanje usluga prilagođenih njihovom terminalnom uređaju (računar, tablet ili mobilni telefon) i proizvela korisnička statistika. Korisnici su slobodni da odbiju takve kolačiće podešavanjem svog pretraživača.

Lični podaci se čuvaju:

  • Za odeljak ,,Rezervacija” onoliko koliko je potrebno da se obradi zahtjev;

Sarajevo Aerodrom Parking / Garaža obavezuje se da su sve lične informacije sa ove web stranice obrađene u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine i GDPR (Opšte regulative o zaštiti podataka), gde je to primjenljivo.

To Vam daje pravo da pristupite, korigujete i izbrišete informacije koje se tiču Vas i koje su predmet pravnih uslova, da uložite prigovor ili ograničite obradu koja se tiče Vas, što u svakom trenutku možete zatražiti pisanim putem na Sarajevo Aerodrom Parking / Garaža, Andreja Andrejevića 156, Sarajevo.

Takođe, imate pravo žalbe regulatornom tijelu ukoliko mislite da obrada Vaših podataka krši zakon koji je na snazi.